Poland Country Page 2019

84 Views

Event: In polish: “Międzynarodowy dzień Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii IDAHOBIT 2019: Sprawiedliwość i Ochrona dla Wszystkich”; International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia IDAHOBIT 2019: Justice and Protection for All
Direction: Demonstration: overthrowing stereothypes about homosexuality, bisexuality, transgender identity
Date: 2019-05-17
Time: 6p.m- 7.30 p.m
Info: Rynek Kościuszki, Białystok

No comments

Mailing form